Konferencja przesunięta na termin późniejszy. Nowy termin podamy wkrótce.

INFORMACJE - STRESZCZENIA

W sobotę 28 marca, w trakcie przerwy lunchowej będzie możliwość prezentowania zgłoszonych prac. Zainteresowanych prosimy o rejestrację streszczeń prac, zgodnie z następującymi zasadami:


  1. Pracę należy zgłosić w formie streszczenia zawierającego następujące elementy:
    1. Tytuł pracy
    2. Nazwisko i imię prezentującego
    3. Nazwiska i imiona autorów
  2. Całkowita objętość Streszczenia - do 2000 znaków
  3. Termin rejestracji streszczeń do 2 marca 2020 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną poprzez formularz


Akceptacja i zakwalifikowanie prac do przedstawienia w trakcie Sympozjum, jako krótkie prezentacje odbędzie się do 15 marca 2020 r.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:


Biuro Organizacyjne:

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

Formularz do przesyłania streszczeń
Dane kontaktowe zamieszczającego

Osoba prezentująca

Streszczenie

Autorzy (prosimy podać imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi):

Treść (streszczenie powinno być napisane w języku polskim, zawierać do 2000 znaków (w tym spacje).


   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40