Drogie Koleżanki i Koledzy,

Po rocznej przerwie Szkoła Zimowa powraca. Tym razem jeszcze bardziej praktyczna i stymulująca.  W jej ramach proponujemy pierwszy polski kontakt z kluczową dla zapobiegania zakażeniom szpitalnym techniką ANTT i to w oryginalnym wydaniu jej twórców (Wielka Brytania), aktualizację koncepcji Opieki Skoncentrowanej na Rodzinie oraz niuanse w resuscytacji noworodków (doświadczenia szwedzkie). Do tego zestaw uznanych polskich wykładowców z bardzo praktycznymi wykładami. Proszę nie dać się zwieść ogólnikowym tytułom wykładów, w ich treści znajdą się bowiem odpowiedzi na bardzo konkretne pytania zadane przez organizatorów Szkoły.

UWAGA BARDZO WAŻNE !!!

W trakcie Szkoły Zimowej organizujemy praktyczny warsztat "Maska krtaniowa w resuscytacji noworodka". Aktualne zalecenia wskazują na zasadność stosowania maski krtaniowej jako alternatywy dla intubacji u "późnych wcześniaków" (>34 tyg, > 2000g) i noworodków donoszonych w sytuacji gdy wentylacja przez maskę twarzową jest nieefektywna i nie ma możliwości intubacji. W takich sytuacjach skuteczną alternatywą dla zapewnienia drożności dróg oddechowych może być maska krtaniowa. Ogromną zaletą maski krtaniowej są niewielkie wymagania dotyczące treningu w jej zakładaniu.

Zapraszamy do udziału !!!
Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Z serdecznymi pozdrowieniami

Janusz Świetliński
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40